Reservation

Der kan reserveres bord på telefon: 22 88 64 15

Vi oplever i øjeblikket stor travlhed og beklager derfor for evt. ventetid af svar pr. mail!